ساندویچ پانل های سقفی

ساندویچ پانل های سقفی به دو شکل گام دار و ذوزنقه ای که اصطلاحا شادولاین نامیده میشود و یا شکل آردواز های سفالی که با همان نام آردوازی،تایل و یا مدل سفال نامیده می شوند تولید میگردند..