دستاوردهای نوین ساختمان

آریا بارون توس تولید کننده انواع مصالح نوین ساختمانی

ساندویچ پانل دیواری مدل کره

Wall sandwich panel Korean Model

ساندویچ پانل دیواری مدل ایران

Wall sandwich panel iran Model

ساندویچ پانل سقفی یک رو ورق با فویل هگزا

Roof sandwich panel with hexa foil

آلوم پانل (آلومینیوم)

Aluminium Panel

ساندویچ پانل پشم سنگ با تزریق فوم در دو لبه

Rockwool sandwich panel with injection of PIR on sides