پانل طرح آرداواز مدل آیریس یک رو ورق

اندازه‌ها

(x) (mm) 30
عرض مفید (mm)1055
عرض غیر مفید (mm)1070
حداکثر طولدر طول‌های دلخواه تا 12 متر

جنس لایه عایق

فشردگی (دانسیته) 40 کیلو گرم بر متر مکعب
ضریب انتقال حرارت0.0159
نوع فوم PUR (B2) , PIR