درب سردخانه

احداث و راه‌اندازی سردخانه‌های مختلف در سراسر ایران نشان از تجربه کافی و همچنین تبحر برند آریا بارون توس در راه اندازی سازه‌های سردخانه‌ای است.

درب سردخانه

موارد مختلفی در کیفیت درب سردخانه تاثیرگذار است از جنس ورق مورد استفاده گرفته تا گسکت هوابند به کار رفته در درب سردخانه

پانل سردخانه

پانل‌های سردخانه نیز تاثیر زیادی در ارائه محیطی مناسب برای نگهداری محصولات و تجهیزات مورد نیاز است. عدم انطباق پانل می‌تواند مشکلات مختلفی ایجاد کند.

درب لولایی

درب کشویی

درب کشویی