درب کشویی

درب کشویی

درب کشویی

درب سرد خانه ای _ضد حریق- CNC
یراق آلات اصلی
یراق آلات اصلی
اندازه ها
اندازه ها
  • راهنما B18-8 : درب با ارتفاع 180 سانتیمتر و عرض 80 سانتیمتر
  • اندازه مفید ارتفاع :ارتفاع درب منهای 7 سانتیمتر
  • اندازه مفید عرض: عرض درب منهای 14 سانتیمتر
  • ضخامت درب ها: ضخامت های 5 تا 15 سانتیمتر