درب لولایی

درب لولایی

درب لولایی

درب سرد خانه ای _ضد حریق- CNC
یراق آلات اصلی
یراق آلات اصلی
جدول اندازه ها
جدول اندازه ها
  • راهنما B18-8 : درب با ارتفاع 180 سانتیمتر و عرض 80 سانتیمتر
  • اندازه مفید ارتفاع (با پاشنه):ارتفاع درب منهای 12 سانتیمتر
  • اندازه مفید عرض (با پاشنه): عرض درب منهای 12 سانتیمتر
  • اندازه مفید ارتفاع (بدون پاشنه):ارتفاع درب منهای 4 سانتیمتر
  • اندازه مفید عرض (بدون پاشنه): عرض درب منهای 12 سانتیمتر
  • ضخامت درب ها: ضخامت های 5 تا 15 سانتیمتر