جدول نمایشگاه ها

ردیف نام نمایشگاه محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ اتمام
1 نمایشگاه صنعت و ساختمان رشت 1399/04/31 1399/05/03