جدول نمایشگاه ها

ردیف نام نمایشگاه محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ اتمام
1 نمایشگاه تولیدات داخلی عسلویه 1398/12/11 1398/12/14
2 نمایشگاه صنعت و ساختمان سنندج 1398/11/29 1398/12/02