جدول نمایشگاه ها

ردیف نام نمایشگاه محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ اتمام
1 نمایشگاه صنعت و ساختمان قائم شهر 1398/07/09 1398/07/12
2 نمایشگاه صنعت و ساختمان زاهدان 1398/07/09 1398/07/12