جدول نمایشگاه ها

ردیف نام نمایشگاه محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ اتمام
1 نمایشگاه صنعت ساختمان یزد یزد 1398/07/01 1398/07/05
2 نمایشگاه ایران فارما تهران 1398/07/02 1398/07/04
3 نمایشگاه خدمات شهری مشهد مشهد 1398/07/03 1398/07/06