ساندویچ پانل کلین روم

اندازه‌ها

(x) (mm) 150 - 120 - 100 - 90 - 80 - 70 - 60 - 50 - 40 - 30 - 20
عرض مفید (mm) 945
عرض غیر مفید (mm)960
حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل

لایه عایق

فشردگی(دانسیته) 40±2kg/m³
ضریب انتقال حرارت 0/0159
نوع فوم PUR (B2) , PIR

لایه رویه و زیره

ورق رویه و زیرهگالوانیزه پیش رنگ شده/آلوزینک پیش رنگ شده / آلومینیوم پیش رنگ شده
ضخامت ورق 0.3 تا 0.7 میلی متر
نوع فرم دهی بدون نورد