کانکس های سیار


 یک اسکان موقت در محل هایی که امکان ساخت و ساز در آنها وجود ندارد یا محلی برای ارائه خدمات دوره ای به یک منطقه، نیاز به یک دفتردر شرایط اضطراری و پیش بینی نشده، یک سرپناه موقت و قابل حمل یا یک کلاس آموزشی مجهز و قابل انتقال به هر مکان مورد نظر، یک فروشگاه سیار یا نیاز فوری به یک فضا با امکانات خاص و....

انواع کانکس چرخ دار آریا بارون با قابلیت جابجایی سریع و بعنوان بر طرف کننده نیاز هایی این چنین، با رعایت کلیه استاندارد های مورد نیاز برای هر نوع کاربری طراحی و تولید میگردند. این کانکس ها می توانند بر روی وانت ها، کامیون ها و تریلرها نصب گردند و یا اینکه بصورت چرخدار طراحی گردند و بوسیله خودروها کشیده شوند.
تانکر آب، ژنراتور تولید برق، مخزن گازوئیل یدک، سرویس بهداشتی و حمام، آشپزخانه، سیستم های گرمایشی سرمایشی و سایر امکانات متناسب با کاربری مورد نظر از جمله امکانات این نوع کانکس ها می باشد. 

کلاس درس سیار 

کانکس اسکان سیار   

 

پست برق سیار


 

کتابخانه سیار


 

سرویس بهداشتی سیار


 

فروشگاه سیار


 

اتاقک داغ سیار (ویژه حمل غذای گرم)


 

کانکس اداری سیار


رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.