ساختمان پیش ساخته مونتاژ در کارخانه

در این نوع از ساختمان‌های پیش ساخته در هنگام طراحی، ساختمان به دو و یا چند قسمت قابل حمل تقسیم می‌گردد و تمامی مراحل ساخت در کارخانه انجام گرفته و سپس ساختمان بصورت چند تکه به محل پروژه حمل شده و در آنجا به یکدیگر بصورت پیچ و مهره‌ای متصل می‌گردند. اندازه و پلان این ساختمان‌ها کاملا به دلخواه قابل طراحی هستند و بر اساس سفارش ساخته می‌شوند.