ساختمان پیش ساخته مونتاژ در محل

در فونداسیون این ساختمان‌ها ابتدا ورق‌های آهنی بصورت سرد نورد (خمكاري ) گرديده و محل‌های اتصال روی آن‌ها پانچ مي‌گردد و قطعات مورد نياز براي شبكه بندی به آن‌ها با جوش co2 متصل می‌شود. اين پروفيل‌ها طبق نقشه به يكديگر با پيچ و مهره متصل گرديده و شبكه فلزی به عنوان فوندانسيون ساختمان را تشكيل می‌دهند. شكل و اندازه و ضخامت پروفيل‌های آهني و چگونگی شبكه بندی با نرم افزار‌های تخصصی Abacus و Solidwork طراحی و آناليز می‌گردد.