کاتالوگ آردواز فلزی

آردواز یک بام پوش زیباست که به دلیل خمها و قوسهایی که با فشار بالا صوذرت می یگرد بسیار مقاوم و پایدار می شود. 

آریا بارون توس تولید کننده انواع آردواز های فلزی ، ساندویچ پانل و کانکس می باشد .