جدول نمایشگاه ها

ردیف نام نمایشگاه محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ اتمام
1 نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان رشت 1397/02/04 1397/02/07
2 نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز تبریز 1397/02/11 1397/02/14
3 نمایشگاه صنعت نفت و گاز تهران تهران 1397/02/16 1397/02/19
4 نمایشگاه صنعت ساختمان گرگان گرگان 1397/02/19 1397/02/22
5 نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه ارومیه 1397/03/29 1397/04/01
6 نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد مشهد 1397/03/29 1397/04/02
7 نمایشگاه صنعت ساختمان زنجان زنجان 1397/04/26 1397/04/29
8 نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز شیراز 1397/04/12 1397/04/15
9 نمایشگاه فولاد و متالوژی اصفهان اصفهان 1397/05/16 1397/05/19
10 نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل اردبیل 1397/05/02 1397/05/05
11 نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان کرمان 1397/06/06 1397/06/09
12 نمایشگاه دام و طیور تهران تهران 1397/06/15 1397/06/18
13 نمایشگاه ایران فارما تهران تهران 1397/07/02 1397/07/04
14 نمایشگاه صنعت ساختمان یزد یزد 1397/07/03 1397/07/06
15 نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان اصفهان 1397/07/11 1397/07/14
16 نمایشگاه صنعت ساختمان زاهدان زاهدان 1397/07/17 1397/07/20
17 نمایشگاه تاسیسات سرمایشی تهران تهران 1397/08/01 1397/08/04
18 نمایشگاه صنعت ساختمان اهواز اهواز 1397/09/13 1397/09/16