خانه های پیش ساخته کلار از جنس پلی اوریتان

خانه های پیش ساخته کلار از جنس پلی اوریتان

سازه های گنبدی شکل یکی از قدیمی ترین و پایدارترین سر پناه هایی است که بشر با الهام از طبیعت ساخته است. در اواخر قرن بیستم و با پیدایش عایق های نوین ساختمانی، شرکت هایی از آلمان، ژاپن و کانادا بر اساس مبانی علمی روز این نوع ساختمان ها را باز طراحی کرده و تولید انبوه صنعتی نمودند.
شرکت آریا بارون توس با استفاده از طراحی های پیشرفته امروزی و بهره گیری از تجارب معماران و استاد کاران با تجربه گنبد ساز و بازدیدها و بررسی های میدانی از آب انبارها و کپرهای قدیمی و خانه های ترکمنی سراسر ایران و همچنین تحقیق و بازدید و بررسی خانه های اسکیمویی در بسیاری از مناطق کانادا، برای اولین بار در ایران با استفاده از عایق پلی یورتان با کلاس پایداری در برابر آتش B2 بر اساس استاندارد DIN4102 آلمان اقدام به تولید این نوع ساختمان ها نموده است.